3d-conversie

Pixel maakt sinds 1996 3D conversies van 2 dimensionale beelden. De door ons ontwikkelde techniek hebben we door de jaren heen verfijnd en praktisch iedere afbeelding kan worden omgezet in 3D. Ook transparante objecten, spiegelingen en complexe 3D objecten kunnen realistisch worden geconverteerd.

Wanneer uw bronmateriaal uit meerdere beelden bestaat (bijvoorbeeld een pan-shot), dan kan het zijn dat de conversie semi automatisch door software kan worden gedaan. Maar wanneer u over een enkele afbeelding beschikt dan is een conversie altijd handwerk.

De hoeveelheid werk per conversie is afhankelijk van de complexiteit van het beeld, de resolutie en het gewenste 3D effect. Mogelijk kunt u zelf de conversie voorbereiden waardoor de kosten dalen.

conversies kunnen gemaakt worden van alle 2D materiaal. Dus niet alleen van fotografisch materiaal maar ook van tekeningen en schilderijen!

Pixel levert standaard een printklaar of projectieklaar bestand in de vorm van een stereopaar.

Van 2D naar 3D
Plaats de muis op de illustratie voor een animation.
Onder complexe beelden wordt verstaan:

 -  Beelden met veel details zoals boomblaadjes,
    grassprietjes, bloemperken, moleculen,
    sneeuwvlokken en regen. In iets mindere mate
    beelden met veel objecten zoals een fabriekshal,
    een groepsportret, een stadsgezicht.

 -  Beelden met transparante voorwerpen zoals rook, water,
    diamant en glas.

Pixel baseert de prijs voor een conversie op beelden met een gemiddelde complexiteit. Alleen wanneer u meerdere conversies bestelt die bovenmatig complex zijn of juist eenvoudig, wordt hiervan afgeweken. In dat geval is het verstandig om bij de aanvraag ook voorbeelden van de te converteren beelden bij te voegen.

top

conversies van complexe beelden. Plaats de muis op de illustratie voor een animation.
conversie van een eenvoudig beeld. Plaats de muis op de illustratie voor een animation.
Van beelden met een hoge resolutie duurt het converteren doorgaans langer omdat de definitie van de diepte hiervan fijner moet zijn. En omdat het beeld dat moet worden bijgetekend - in de gaten die tijdens het converteren ontstaan - meer details bevatten.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden maakt Pixel 3D conversies daarom precies op maat. Dat wil zeggen: we maken de resolutie van het beeld niet hoger dan noodzakelijk. Dat betekent ook dat u de afbeelding niet groter kunt gebruiken dan waarvoor hij gemaakt is zonder scherpte verliezen.

Dia‘s worden standaard op 600 dpi gemaakt en drukwerk op 180 dpi. Inktjet en lambda prints op 100 tot 150 dpi. En voor lenticulairen geldt een dpi waarde die gelijk is aan 2x de lpi waarde van de gebruikte lenssheet.

top

Standaard maakt Pixel het 3D effect iets sterker dan u in werkelijkheid zou waarnemen. Maar het effect kan naar wens ook kleiner of groter gemaakt worden.

Daarnaast kan de opbouw van de 3D ruimte meer of minder realistisch zijn:

Coulisse 3D conversie: De 3D ruimte bestaat uit een aantal lagen. Platte vlakken parallel aan het beeldvlak. Vergelijkbaar met een kijkdoos.

Plastische 3D conversie: De 3D ruimte bestaat uit plastische objecten met een realistisch volume. Vergelijkbaar met een stereofoto.

Semi-plastische 3D conversie: De 3D ruimte bestaat uit een aantal lagen die plastische objecten bevatten. Deze vorm benadert het realisme van een plastische conversie maar is voordeliger waneer u zelf een document in diepte lagen aanlevert.

Het aardige aan 3D conversies is dat ze in vergelijking met 3D foto‘s een veel interessante 3D ruimte kunnen weergeven. Het 3D effect hoeft namelijk binnen een afbeelding niet overal gelijk te zijn. Hierdoor kan in een conversie bijvoorbeeld meer diepte in de achtergrond gebracht worden waar deze bij een 3D foto plat zou zijn. Ook kan een tele-opname met diepte gemaakt worden. Iets wat met 3D fotografie moeilijk gaat.

top

3D conversie van teleopname van cheeta welpen Plaats de muis op de illustratie voor een animation.
Ik wil meer weten over 3D conversies.
offerte aanvragen.
Andere 3D media.